Högskolan Kristianstad

Nu söker vi en doktorand i pedagogiskt arbete till projektet Individuella förutsättningar för skrivutveckling i mellanstadiets klassrum – en longitudinell studie med kognitivt perspektiv.

Är du intresserad av att fördjupa dig i skrivutveckling i mellanstadiet och är du redo för en forskarutbildning som leder till doktorsexamen? Välkommen med din ansökan!

Doktorandprojektet syftar till att undersöka hur mellanstadieelever från samma klassrum utvecklar sitt skrivande och relatera denna skrivutveckling till olika typer av bakgrundsfaktorer, där samvariationen med utvecklingen av kognitiva förmågor står i centrum. Projektet är kvantitativt inriktat, med en explorativ och longitudinell ansats. Se beskrivning av projektet www.hkr.se/lill

LiLL och FIGS

Doktorandtjänsten knyts till Högskolan Kristianstads nya forskningsmiljö Learning in Language and Literature (LiLL). Miljön har som övergripande syfte att samla och stödja forskning relevant för lärande inom språk och litteratur – från förskola till högskola. Läs mer ww.hkr.se/lill.
Projektet har också kopplingar till forskningsmiljön Individ, Grupp och Samhälle (FIGS). Läs mer www.hkr.se/figs.

Vid fakulteten för lärarutbildning bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. För att ta del av fakultetens forskning se www.hkr.se/forskning/.

Arbetsuppgifter

Som doktorand deltar du i det aktuella forskningsprojektets övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med ditt eget avhandlingsarbete, som bland annat omfattar såväl obligatoriska som valbara kurser. I arbetsuppgifterna ingår även muntlig och skriftlig vetenskaplig kommunikation av forskningsresultat. Avhandlingsprojektet inkluderar datainsamling i och utanför klassrum och till viss del i samverkan med verksamma lärare.

Du som erbjuds anställning som doktorand kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad och bli antagen till forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander i fakultetens forskningsmiljöer. I utbildningen ingår obligatoriska kurser vid Högskolan Kristianstad och valbara kurser vilka ofta genomförs vid annat lärosäte.

Forskningsmiljöerna vid Högskolan Kristianstad erbjuder en högkvalitativ miljö för forskarutbildning. Som doktorand kommer du i normalfallet att bedriva forskning och läsa forskarutbildningskurser 80 % av tiden och ha institutionstjänstgöring (ofta i form av undervisning) 20 % av tiden under fem år, vilket leder fram till en doktorsexamen.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att du har grundläggande behörighet, lärarutbildning samt minst två års pedagogisk yrkesverksamhet, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).

Utöver den allmänna och särskilda behörigheten kommer en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen att ha stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.

Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i grundskolans årskurs F–6 eller erfarenhet av att arbeta som speciallärare, specialpedagog eller logoped. Du har god datorvana och kan kommunicera väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

I rollen som doktorand är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera och interagera med olika grupper. Du samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dig uppgift och strukturerar ditt arbete. Du tar initiativ, är flexibel och pedagogisk genom att anpassa ditt budskap till mottagaren. I ditt arbete har du en kulturell medvetenhet, vilket innebär att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund och kultur påverkar.

Övrigt

Tillträde är 2024-08-15 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. Anställningen avser forskarstudier till doktorsexamen. Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som omfattar fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. I de fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i motsvarande omfattning.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. CV/Meritförteckning
  2. En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
  3. Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.

Sista ansökningsdag är 2024-04-28.

Har du frågor kontakta gärna: 

Om projektet: projektledare och professor i svenska med didaktisk inriktning Victoria Johansson,  victoria.johansson@hkr.se, 044-250 33 82.

Om forskarutbildningen: studierektor för forskarutbildning i pedagogiskt arbete och professor i didaktik Anders Jönsson, Anders.Jonsson@hkr.se, 044-250 34 09.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2024-3711-46
Kontakt
  • Pia Thornberg, avdelningschef, 0442503460
Facklig företrädare
  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-2503202
  • Christoffer Åkesson, SEKO, 044-2503704
  • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-2503368
Publicerat 2024-03-18
Sista ansökningsdag 2024-04-28

Tillbaka till lediga jobb