Högskolan Kristianstad

Att arbeta på ett mindre lärosäte som Högskolan Kristianstad innebär möjligheter att arbeta tillsammans och nära med studenter och kollegor. Vi arbetar med personcentrering och du ges möjlighet att påverka, göra skillnad och att vara innovativ. Vi tror att du som söker är nytänkande, vill påverka och göra skillnad i en dynamisk miljö! Som ny kollega hos oss får du en mentor, gemenskap med kollegor, närhet och frihet. Högskolan Kristianstads värderingar som utmärker högskolan är engagemang, närhet och öppenhet. Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!

På Högskolan Kristianstad bedrivs utbildning på grund och avancerad nivå. Vi erbjuder utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap inom området personcentrering för hälsa och välbefinnande samt utbildningsvetenskap med inriktning pedagogiskt arbete. Med ett stort utbud på distans är vi långt fram i utvecklingen av distanspedagogik. Forskningen som bedrivs hos oss är driven av samhällsutmaningar, praktiknära och integrerad med våra undervisningsområden.

Föreliggande lektorat annonseras inom ramen för fakulteten för hälsovetenskap som ger utbildningar på grund- och avancerad nivå och inbegriper program kopplat till omvårdnads- och folkhälsovetenskap, oral hälsa samt samhällsvetenskap. Det erbjuds masterutbildning i hälsovetenskap och forskarutbildning i vårdvetenskap inom området personcentrering för hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskeprogrammet utgör den större delen av fakultetens utbildningar. I grundutbildningen ingår bland annat en kurs som löper genom hela programmet med fokus på handledning, etik, ledarskap och profession – (HELP). Vidare har vi Hälsopunkten som är en studentledd hälsomottagning där studenter på sjuksköterskeprogrammet erbjuder allmänheten en undersökning med fokus på hälsa och levnadsvanor.  Vi har också specialistsjuksköterskeprogram med inriktningarna distriktssköterska och vård av äldre. 

Läs gärna mer på vår webbsida:
https://www.hkr.se/program/folkhalsa
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/fakulteten-for-halsovetenskap/

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som universitetslektor kan innefatta undervisning och examination på grund- och avancerad nivå i kurser kopplade till sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet, mastersprogrammet i hälsovetenskap och på forskarutbildningen.  Undervisningen hos oss innefattar olika undervisningsformer som till exempel campusförlagda storföreläsningar, seminarier, workshops och kliniska färdighetsövningar i form av scenarioträning. Även nätbaserad undervisning, handledning och examination av examensarbete ingår. Andra arbetsuppgifter inom ramen för tjänsten är kursutveckling, administrativt arbete som kursansvarig och examinator i kurser. 

Du förväntas att bedriva egen forskning och på egen hand eller tillsammans med andra aktivt ansöka om externa och interna forskningsmedel. I tjänsten ingår samverkansarbete, såväl internt som externt med omgivande samhälle. Som universitetslektor kommer du med stor sannolikhet att få kursansvar och utvecklingsansvar för de kurser och program du är involverad i. Olika ledningsuppdrag, andra utvecklings- och ansvarsuppdrag kan komma att ingå i tjänsten och även andra relevanta arbetsuppgifter. 

Som medarbetare på Högskolan Kristianstad har du möjlighet att delta i olika typer av kollegiala verksamheter som utvecklar dig professionellt, som till exempel forskningsseminarier och program- och ämnesutveckling. Du har också möjlighet att i samråd med avdelningschef och programområdesansvarig kompetensutveckla dig inom för verksamheten centrala områden. Utöver ingående schablontid för forskning finns det möjlighet att ansöka om ytterligare intern forskningstid. På högskolan finns ett meriteringsprogram för forskare vilket för de medverkande innebär ytterligare forskningstid för att underlätta meritering och förbereda för ansökan om befordran. Vidare har vi vid Högskolan Kristianstad utvecklat ett särskilt pedagogiskt meriteringsprogram, där du genom att visa din pedagogiska skicklighet kan befordras till meriterad respektive excellent lärare.  

Behörighet och önskvärda kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen inom det hälsovetenskapliga området eller motsvarande och dokumenterad undervisningserfarenhet inom relevant ämnesområde från högskola/universitet. För anställning som universitetslektor krävs grundläggande behörighetskrav i enlighet med 4 kap 3-4§ i högskoleförordningen och Högskolan Kristianstads anställningsordning. Du har goda datorkunskaper och kan kommunicera väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Det förväntas att du har högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 hp. Om inte, kan det kompletteras inom anställningens två första år. Det är meriterande om du är sjuksköterska och om du har erfarenhet av palliativ vård. Det är även meriterande om du arbetat i Canvas, LADOK och Retendo.

Du kommunicerar och samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Det är viktigt att du självständigt kan organisera och strukturera ditt arbete. I din profession är du pedagogisk med god förståelse för hur andra tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du arbetar med helhetssyn och är kvalitetsmedveten i ditt arbete. Vid tillsättningen kommer stor vikt läggas vid pedagogisk skicklighet, förmåga till samarbete och att bidra till en god arbetsmiljö.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar vanligtvis provanställning. Placering är i Kristianstad på vårt vackra campus med bra parkeringsmöjligheter, goda tåg- och bussförbindelser. Det finns möjlighet att arbeta en del av tiden hemifrån om så önskas. Viss undervisning kan förläggas till kvällstid eller helger och även till annan ort än Kristianstad.

Ansökan

Välkommen med din ansökan nedan tillsammans med personligt brev, CV, avhandling, länk till publikationer alternativt bifogade publikationer. Ansökan ska utformas i enlighet med högskolans Anvisningar för ansökan vid rekrytering och befordran av disputerade lärare. Här hittar du länk till anvisningarna www.hkr.se/jobb

Sista ansökningsdag är 2022-08-14.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2022-3711-179
Kontakt
  • Anne-Marie Karlsson, avdelningschef, 044-2503628
  • Ingrid Rejnefelt, avdelningschef, 044-2503987
Facklig företrädare
  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-2503202
  • Tobias Grahn, SEKO, 044-2503091
  • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-2503368
Publicerat 2022-07-08
Sista ansökningsdag 2022-08-28

Tillbaka till lediga jobb