Högskolan Kristianstad

Nu söker vi doktorand till projektet ”Därför orkar vi - Sjuksköterskors arbetssituation och hälsa före och under COVID-19 pandemin, samt förutsättningar för att arbeta personcentrerat”.

Projektet syftar till att öka kunskapen om å ena sidan de salutogena faktorer och effekter som medverkar till varför en del kan och vill arbeta kvar före och under Covid-19 pandemins gigantiska belastningsexperiment på sjukvården, och å andra sidan faktorer som medverkar till arbetsskador och sjukdom orsakade av yrket och vad som medverkar till att en del sjuksköterskor inte kan och vill arbeta kvar i yrket i den alltmer personcentrerade hälso- och sjukvården. Syftet med projektet är även att utveckla åtgärdsförslag och strategier som medverkar till hållbar anställningsbarhet för ett helt yrkesliv. Inom projektet kommer du att arbeta i nära samarbete med sjukhus i Nordöstra Skåne.

Vid fakulteten för hälsovetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. För att ta del av fakultetens forskning se www.hkr.se/forskning. Du kommer att ingå i avdelningen för folkhälsovetenskap där forskning pågår med en övergripande målsättning att verka för ett holistiskt perspektiv på hälsa och där centrala inslag och begrepp är empowerment och delaktighet www.hkr.se/forskning/forskning-amnesvis/folkhalsovetenskap/

Arbetsuppgifter

Som doktorand deltar du i forskningsprojektets planering och övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med ditt eget avhandlingsarbete. Inom projektet kommer du som doktorand att arbeta med kvantitativa och kvalitativa data i en multidisciplinär grupp och i nära samverkan med hälso- och sjukvården. I arbetsuppgifterna ingår identifiering av kunskapsbehov och kunskapsutveckling genom litteraturstudier, genomförande och samordning av datainsamling, upprättande av databaser, analyser och muntlig och skriftlig vetenskaplig kommunikation av forskningsresultat på svenska och engelska. Eftersom du i din forskarutbildning avser att lära och utvecklas så behöver du inte vara expert i detta från början, men målmedveten i din strävan att förstå och behärska dessa arbetsuppgifter självständigt.

Du kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad, och som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander vid forskningsplattformen Hälsa i Samverkan HiS, http://www.hkr.se/fpl.  Du blir antagen till forskarutbildningen i medicinska vetenskap vid Lunds universitet. Förutom ett avhandlingsarbete omfattar forskarutbildningen obligatoriska och valbara kurser på forskarnivå.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§). 

Kraven på särskild behörighet avser kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har - minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet medicinsk vetenskap. Studerande med utomnordisk grundexamen ska ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska.

Din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen är av stor vikt. Följande bedömningsgrunder när det gäller att kunna tillgodogöra sig utbildningen tillämpas: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.

Det är viktigt att du är bra på att kommunicera och interagera med olika grupper och avnämare, såsom hälso- och sjukvårdspersonal, chefer, HR och myndigheter. Meriterande är erfarenhet av folkhälso-, beteende- eller arbetsvetenskapligt arbete och från arbete inom hälsa eller vård och omsorg. Erfarenhet av att arbeta i forsknings- och utvecklingsprojekt och av kvantitativ och kvalitativ dataanalys är även det meriterande. Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska är god. Du har god datorvana och det är meriterande med erfarenhet av programvaror för kvantitativ och kvalitativ datahantering och analys. 

Stor vikt läggs vid förmåga till självständigt arbete, samarbete med andra, stresstålighet och att kunna hålla deadlines. Ditt arbete planerar och organiserar du på ett effektivt sätt. Du har ett nytänk som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.           

Övrigt

Tillträde är 2021-10-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annat enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. Som doktorand har du tidsbegränsad anställning under fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen kan därefter förlängas med ytterligare ett år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. Som doktorand kommer du att bedriva forskning och läsa forskarutbildningskurser antingen 100% av tiden under fyra år, alternativt 80% av tiden och institutionstjänstgöring 20% av tiden under fem år, vilket leder fram till en doktorsexamen.

För upplysningar kontakta:

Om projektet: Projektledare Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap:
044-2503885, kerstin.nilsson@med.lu.se & kerstin.nilsson@hkr.se

Om forskningsplattformen Hälsa i samverkan: Albert Westergren, professor i omvårdnad, forskningschef forskningsplattformen HiS, 044-2503841

Om forskarutbildningen: https://www.medicin.lu.se/forskning-och-forskarutbildning/utbildning-pa-forskarniva

Ansökan ska innehålla:

  1. CV/Meritförteckning
  2. En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
  3. Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2021-3711-82
Kontakt
  • Anne-Marie Karlsson, avdelningschef, 044-250 36 28
Facklig företrädare
  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02
  • Tobias Grahn, SEKO, 044-250 30 91
  • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-250 33 68
Publicerat 2021-05-04
Sista ansökningsdag 2021-08-20

Tillbaka till lediga jobb