Högskolan Kristianstad

Nu söker vi en doktorand till projektet Naturupplevelse i fritidshemmet: I strävan efter samhörighet till natur och naturvetenskaplig förståelse.

Forskningsmiljöerna vid Högskolan Kristianstad erbjuder en högkvalitativ forskarutbildning och vid fakulteten för lärarutbildning bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. Läs mer www.hkr.se/forskning. Doktorandtjänsten knyts till forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA) som har övergripande syfte att öka kunskapen om undervisning och lärande i och om matematik och naturvetenskap. Läs mer www.hkr.se/lisma. Vid lärosätet finns vidare forskningsmiljön Barndom, lärande och utbildning (BALU) med nära anknytning till bland annat grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem, i vars verksamhet du förväntas vara delaktig.

Projektet Naturupplevelse i fritidshemmet: I strävan efter samhörighet med natur och naturvetenskaplig förståelse

Fritidshemmet är en viktig länk till stöd för samhörighet till naturen, naturvetenskaplig förståelse och ansvarsfullt miljöbeteende. Vi antar att fritidshemmet har en roll i att underlätta en positiv känsla av tillhörighet till naturen samtidigt som barnens förståelse av naturliga system och processer fördjupas. Vidare antar vi att denna känsla av tillhörighet och djupare naturvetenskapliga förståelse kan bidra till miljövänligt beteende. Vi ser en potential med projektet för att bygga en starkare koppling till FN:s mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Vi är inspirerade av forskning som är inriktad på att utforma utbildningsprogram som syftar till att uppmuntra barn till att lära sig om naturen i verkliga och nära sammanhang. Läs mer https://www.hkr.se/forskarutbildning-lisma

Arbetsuppgifter

Som doktorand deltar du i forskningsprojektets planering och övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med din egen avhandling och doktorandstudier. Du som erbjuds anställning som doktorand blir anställd och har din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad och blir antagen till forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid högskolan. Det ingår obligatoriska kurser i Kristianstad men även valbara kurser som ges av andra lärosäten kan bli aktuella.

Forskningsprojektet består av ett antal delstudier, som alla inkluderar fältarbete på fritidshem företrädesvis i södra Sverige. Syftet är att utforska utomhusplatser som pedagogiska miljöer och hur närliggande natur används av fritidshemsverksamheten som utomhusklassrum och lekplats. Vi kommer att använda oss av rumslig analys, observationer, intervjuer och enkäter. Som doktorand kommer du att arbeta närmast med ett litet team av miljö- och utomhuspedagoger och ingå i en seminariegrupp med andra doktorander.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. När en doktorand ska anställas ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (HF kap 5, § 5). Du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§). För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att du har grundläggande behörighet, lärarutbildning eller motsvarande, samt minst två års pedagogisk yrkesverksamhet, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).

Meriterande är lärarutbildning med inriktning mot fritidshem, yrkeserfarenhet från fritidshem och erfarenhet av utomhuspedagogik. Erfarenhet av vetenskapliga frågeställningar, vetenskaplig publicering, kvalitativa forskningsmetoder och från forsknings- och utvecklingsprojekt är även det meriterande. Din datorvana är god och har du dessutom erfarenhet av GIS, kunskaper i statistikprogram och kvalitativa analysprogram är det meriterande. Forskningen bedrivs i ett internationellt arbetslag och du måste kunna kommunicera obehindrat i tal och i skrift på engelska och svenska.

Stor vikt läggs vid din förmåga att kunna arbeta självständigt och att du kan samarbeta bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Som doktorand krävs det att du är strukturerad, stabil, kreativ, flexibel, kan ta initiativ och är kulturellt medveten.

Övrigt

Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse med start 2021-09-01. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. För anställning krävs att du är antagen, eller kommer att antas, till utbildning på forskarnivå. Som doktorand har du tidsbegränsad anställning under fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen kan därefter förlängas med ytterligare ett år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. Som doktorand kommer du att bedriva forskning/läsa forskarutbildningskurser 80 % av tiden och arbeta i lärarutbildning, företrädesvis Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 20 % av tiden under fem år, vilket förväntas leda fram till en doktorsexamen. 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. CV/Meritförteckning
  2. En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
  3. Bifoga de arbeten (examensarbete, magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.

Sista ansökningsdag är 2021-05-16.

Kontakta gärna:
Frågor om projektet: Thomas Beery, biträdande professor i miljödidaktik på 044-250 34 26.

Allmänna frågor om forskarutbildningen och behörighetskrav: Andreas Redfors, studierektor forskarutbildning i pedagogiskt arbete och professor i fysik – inriktning fysikdidaktik på 044-250 34 2.

Vi söker ytterligare en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete till projektet ”Naturvetenskap på fritids!? Ett utforskande projekt om möjligheter och utmaningar”, se separat annons.

Frågor om din ansökan: kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön. Löneinplacering och löneutveckling enligt lokalt avtal.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2021-3711-70
Kontakt
  • Håkan Sandgren, avdelningschef, 044-250 33 30
Facklig företrädare
  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02
  • Tobias Grahn, SEKO, 044-250 30 91
  • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-250 33 68
Publicerat 2021-04-19
Sista ansökningsdag 2021-05-16

Tillbaka till lediga jobb