Högskolan Kristianstad

Vid Fakulteten för lärarutbildning bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. Läs gärna mer om vår forskning på www.hkr.se/forskning/

Nu söker vi doktorand i pedagogiskt arbete inom projektet ”Att utveckla pedagogisk relationskompetens med stöd av virtuella simuleringar med avatarer”. Visst låter det spännande? Välkommen med din ansökan.

Doktorandtjänsten knyts till projektet: Att utveckla pedagogisk relationskompetens med stöd av virtuella simuleringar med avatarer.  Projektet syftar till att studera hur virtuella simuleringar med avatarer kan användas i olika lärarprogram för att utveckla studenternas förståelse av pedagogisk relationskompetens, både generellt och specifikt i förhållande till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Projektet är knutet till forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP), vilken har som övergripande syfte att bedriva teoretisk och empirisk forskning om pedagogisk praktik och professionalism med stöd i relationella perspektiv. För vidare information www.hkr.se/forp.

Arbetsuppgifter

Forskningsmiljöerna vid Högskolan Kristianstad erbjuder en högkvalitativ miljö för forskarutbildning. Som doktorand kommer du att bedriva forskning och läsa forskarutbildningskurser 80 % av tiden och arbeta i lärarutbildning 20 % av tiden under fem år, vilket leder fram till en doktorsexamen (Fil. Dr.). Du som erbjuds anställning som doktorand kommer att vara anställd, ha din arbetsplats och bli antagen till forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander i fakultetens forskningsmiljöer. I utbildningen ingår obligatoriska kurser vid Högskolan Kristianstad och valbara kurser vilka ofta genomförs vid annat lärosäte.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. Du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§). För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs grundläggande behörighet, lärarutbildning samt minst två års pedagogisk yrkesverksamhet, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).

Speciallärar- eller specialpedagogexamen är meriterande. Det är även önskvärt med tidigare erfarenhet av att arbeta i forsknings- och utvecklingsprojekt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Stor vikt läggs vid din förmåga till självständigt arbete och till samarbete med andra.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 1. Ansökningsbrev med beskrivning av akademisk bakgrund och motiv för att söka den aktuella doktorandtjänsten samt förväntningar på forskarutbildningen inom forskningsprojektet (högst 3 sidor, Times new Roman, 12 p, 1,5 radavstånd).
 2. Styrkt CV/meritförteckning med publikationslista samt förteckning över andra meriter som du åberopar.
 3. Självständiga arbeten på avancerad nivå (omfattande minst 15 hp vardera).
 4. Övriga publikationer som du vill åberopa (t ex forskningsrapporter, bokkapitel och vetenskapliga artiklar) (max 3 stycken).
 5. Rekommendationsbrev och namn på referenspersoner (valfritt)
 6. Vidimerade kopior av examensbevis, betygsunderlag och andra dokument som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten.
 7. Övriga handlingar som du önskar åberopa.

Sista ansökningsdag är 2020-06-14.

Övrigt

Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7., motsvarande fyra års heltidsstudier. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. I denna tjänst är utbildningen på 80 % under fem år. Tillträde är 2020-09-01 eller enligt överenskommelse. För anställning krävs att du är antagen, eller kommer att antas, till utbildning på forskarnivå. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5.

För mer info kontakta gärna:
Anders Jönsson, Professor i didaktik, 044-250 34 09, anders.jonsson@hkr.se
Andreas Redfors, Professor i fysik, studierektor för forskarutbildning i pedagogiskt arbete, 044-250 34 21, Andreas.Redfors@hkr.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2020-3711-86
Kontakt
 • Therese Nilsson, avdelningschef, 044-250 32 25
Facklig företrädare
 • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02
 • Tobias Grahn, SEKO, 044-250 30 91
 • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-250 33 68
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-06-14

Tillbaka till lediga jobb