Högskolan Kristianstad

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att bedriva egen forskning samt att medverka och vara drivande i att utveckla den språkvetenskapliga delen inom ämnet svenska med didaktisk inriktning och därmed såväl förnya som stärka den vetenskapliga profilen inom ämnesområdet. I arbetsuppgifterna ingår att söka, leda och organisera forskningsprojekt, handleda studenter och doktorander och arbeta för en utveckling av samarbetet med Högskolans övriga delar. Undervisning på såväl grund- som avancerad nivå ingår, liksom medverkan i kursutveckling och att examinera självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå. Att bidra till utbildningsanknytning av forskning och forskningsanknytning av utbildning ses som särskilt angeläget.

Behörighet och önskvärda kvalifikationer

Behörig att anställas som biträdande professor är den med visad och dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet och som antagits för docentur inom det ämne anställningen avser, eller motsvarande. Den vetenskapliga skickligheten ska framgå av självständiga forskningsinsatser inom såväl det ämnesteoretiska som det ämnesdidaktiska forskningsfältet. Forskningen ska uppvisa relevans, originalitet och hög vetenskaplig nivå. Den pedagogiska skickligheten ska framgå av dokumentation från undervisning på grund- och avancerad nivå inom området samt av kursutveckling, handledning av doktorander samt examination. Sökande ska ha erfarenhet av att verka inom lärarutbildningen, administrativ erfarenhet, förmåga att samarbeta och intresse av att aktivt medverka i uppbyggnaden av en kreativ miljö där utbildning, samverkan och forskning samspelar och stödjer varandra. I övrigt se Anställningsordning vid Högskolan Kristianstad. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Lika vikt läggs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha byggt upp och samverkat med olika nationella och internationella forskningsmiljöer, planerat forskningsprojekt och erhållit medel från externa finansiärer, varit anlitad som granskare, anlitad som utredare, fungerat som handledare av doktorander samt internationell vetenskaplig publicering. Stor vikt läggs även vid erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning. Särskilt meriterande är forskning inom skrivutveckling. Dokumenterad förmåga att samarbeta med kollegor och med det omgivande samhället nationellt och internationellt samt uppvisande av administrativ skicklighet är meriterande.

Du har förmågan att kunna ta initiativ, inspirera samt bidra till att skapa en god arbetsmiljö. Engagemang som visar sig i ett intresse för förnyelse och utveckling är också av betydelse.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Viss undervisning kan förläggas till kvällstid eller helger, samt till annan ort än Kristianstad.

Ansökan

Välkommen med din ansökan nedan tillsammans med personligt brev, CV, avhandling, länk till publikationer alternativt bifogade publikationer. Ansökan ska utformas i enlighet med högskolans anvisningar för utformande av ansökan till forskare, universitetslektor, biträdande professor, oavlönad docent och professor vid Högskolan Kristianstad. Här hittar du länk till anvisningarna www.hkr.se/anstallning.

Sista ansökningsdag är 2020-01-19.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2019-1137-285
Kontakt
  • Hugo Palmsköld, avdelningschef, 044-250 33 19
Facklig företrädare
  • Erling Emsfors, Saco-S, 044-250 31 32
  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02
  • Tobias Grahn, SEKO, 044-250 30 91
Publicerat 2019-12-06
Sista ansökningsdag 2020-02-02

Tillbaka till lediga jobb