Arbetsprover Magisterprogram i digital design

Ditt arbetsprov ska innehålla fyra delar; designförslag som lösning på designuppgift, portfolio, personligt brev, och bilagor inklusive CV.

1. Designförslag

Ger aktiv träning en bättre hälsa? Kan stillasittandet i sig och under längre perioder vara mer skadligt än vad som tidigare varit känt, trots att vi tränar och motionerar? Hälsorisker i samband med stillasittande har studerats under lång tid. Men forskningen har ofta dragit en skiljelinje mellan människor som är fysiskt aktiva och de som inte rör på sig så mycket. Nu visar flera undersökningar att stillasittande kan vara skadligt även för den som tränar regelbundet.

Din designuppgift är att ta fram ett designförslag i form av skisser på en produkt eller tjänst som underlättar och stödjer hur vuxna personer som arbetar i kontorsmiljö kan få mer hälsosamma arbetsförhållanden. Ta utgångspunkt och inspiration i följande föreläsning: Hållbar design för en bättre värld. (Videon är tillgänglig till den 31 juli 2019).

Designförslaget ska dokumenteras i två delar:

Del A: Gestaltning - på 2-4 A4-sidor i pdf-format och/eller i valfria media.

Gestalta ditt designförslag, i form av tex analoga eller digitala skisser, bilder eller fotografi; andra digitala medier som ljud, film, 3D kan också användas.

Följande format kan vi ta del av, hantera, och bedöma: jpg, tiff, png, pdf, YouTube, Vimeo, obj.

Del B: Förklarande text - max 1 A4-sida i pdf-format. Den förklarande texten är till för att vi bättre skall förstå ditt förslag. Texten ska omfatta följande tre punkter:

Hur kom du fram till ditt förslag? Beskriv din process.
Var hämtar du din inspiration och dina argument ifrån?
Beskriv och motivera din lösning: vad är värdet för den tänkta användaren, och vad är värdet för organisationen och samhället inom vilket användaren verka.

2) Portfolio

3-15 A4-sidor i pdf-format och/eller i valfria media.

Ge exempel på tre arbeten som du tycker visar fram dina skapande och analytiska förmågor, din kreativitet, och dina styrkor:

Ett arbete som visar flera versioner av samma designkoncept.
Ett arbete som visar hela processen från skiss till färdig produkt eller tjänst.
Ett arbete som fokuserar på resultatet, presentationen av en förfinad, detaljerad produkt eller tjänst efter avslutad process.
Använd lämpliga media, t.ex. analoga eller digitala skisser, bilder eller fotografi; andra digitala medier som ljud, film, 3D kan också användas. Använd förklarande text vid behov. Den förklarande texten är till för att vi bättre skall förstå ditt arbete.

Följande format kan vi ta del av, hantera, och bedöma: jpg, tiff, png, pdf, YouTube, Vimeo, obj.

3) Personligt brev

1/2-1 A4-sida i pdf-format.

Motivera varför du sökt utbildningen och vad du vill göra efter utbildningen.

4) Bilagor

CV och andra bilagor relevanta i förhållande till Magisterprogram i Digital Design.

Bedömargruppen bedömer din ansökan utifrån följande bedömningskriterier:

Idé – Bakomliggande mening, argumentation, budskap, lösning.
Gestaltning – Upplevelse, uttryck, interaktion, form, färg, material.
Presentation – Hur arbetet kommuniceras i bild, modell, layout och text.
Observera: Anvisningar för inlämning av arbetsprover lämnas efter att ansökan gjorts via antagning.se.
 

Sista ansökningsdag 2019-05-15

Tillbaka till lediga jobb