Högskolan Kristianstad

Beskrivning forskningsmiljöer och doktorandprojekt

Den ledigkungjorda anställningen som doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning förskolans verksamhetsområde kommer att höra till en avdelning inom Fakulteten för lärarutbildning, Högskolan Kristianstad. På fakulteten finns tre forskningsmiljöer och detta doktorandprojekt är knutet till Barndom, lärande, utbildning (BALU) som har övergripande syfte att bidra med kunskap inom det barnpedagogiska fältet med utgångspunkt i frågor som rör barns lärande och utveckling, barndomsperspektiv samt profession och utbildning inom området yngre barn i förskola, fritidshem och tidiga skolår. För vidare information, se www.hkr.se/balu. Till BALU knyts två doktorandtjänster, varav detta är en.

Du som erbjuds anställning som doktorand kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad, men kommer att bli antagen som doktorand vid annat lärosäte. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander i fakultetens forskningsmiljöer. I utbildningen ingår obligatoriska och valbara kurser och de genomförs huvudsakligen vid annat lärosäte.


Kvalifikationer och krav

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå med ovanstående inriktningar är den som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet, samt i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på
avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (inkluderat examensarbete, minst 15 hp) inom ämnesområdet utbildningsvetenskap eller motsvarande.

Utbildning på forskarnivå förutsätter god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Stor vikt läggs även vid förmåga till självständigt arbete och till samarbete med andra samt tidigare erfarenhet av att arbeta i forsknings- och utvecklingsprojekt. Meriterande är förskollärarutbildning samt erfarenhet av arbete i förskoleverksamhet.

Övrigt

Tillträde för tjänsten sker efter överenskommelse. Anställningen avser forskarstudier till doktorsexamen. Anställningen är på heltid och omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen förlängs med högst två år i taget, enligt Högskoleförordningen. Studierna kan kombineras med max 20 % undervisning. För anställning krävs att innehavaren är antagen, eller kommer att antas, till utbildning på forskarnivå.

Högskolan Kristianstad tillämpar löneinplacering och löneutveckling enligt lokalt avtal och eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.

Till annonsförsäljare och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligen direktkontakt med rekryteringsföretag och försäljare av ytterligare jobbannonser.


Ansökan

Ansökan skall åtföljas av:
1. Ansökningsbrev med beskrivning av a) akademisk bakgrund; b) forskningsintresse; c) motiv för att söka den aktuella doktorandtjänsten; d) förväntningar på forskarutbildningen inom forskningsområdet; samt e) syn på eget lärande (högst 3 sidor, TR, 12 p, 1,5 radavstånd). 
2. Styrkt CV/meritförteckning med publikationslista samt förteckning över andra meriter som åberopas (högst 2 sidor).
3. Forskningsplan som presenterar planerad forskningsinriktning och avhandlingsidé och där detta sätts i relation till den forskningsmiljö som söks till (högst 4 sidor exklusive referenslista).
4. Självständiga arbeten på avancerad nivå (omfattande minst 15 hp vardera).
5. Övriga publikationer som åberopas (t.ex. forskningsrapporter, bokkapitel och vetenskapliga artiklar) (max 3 stycken).
6. Referenser till två personer som känner till dina prestationer väl, gärna universitets/högskolelärare.

Du söker respektive anställning genom att gå in på www.hkr.se/anstallning. Sista ansökningsdatum är den 2019-08-15. Betyg och intyg som styrker det du har uppgivit i ansökan tar du med dig vid en eventuell intervju.

Urval

Bland de sökande som uppfyller behörighetskraven kommer en mindre grupp att kallas till intervju. Urvalet kommer att ske på grundval av akademisk bakgrund och meriter, yrkesbakgrund, kvalitet i forskningsplanen samt erfarenhet av forsknings-/utvecklingsarbete. Vid tillsättning av tjänsten kommer grundläggande och särskild behörighet, bedömning av den sökandes samarbetsförmåga och självständighet samt kompetens och förmåga att genomföra forskarutbildningen att vägas in.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2019-3711-51
Kontakt
  • Carin Roos, vetenskaplig ledare för BALU, 044-250 32 24
  • Carita Lundmark, avdelningschef, 044-250 33 57
Facklig företrädare
  • Erling Emsfors, Saco-S, 044-250 31 32
  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02
Publicerat 2019-03-08
Sista ansökningsdag 2019-08-15

Tillbaka till lediga jobb