logo

Ansök till Bibliotekarie


1. Var såg du först det lediga jobbet? *

 •   Högskolan Kristianstads webbsida
 •   AF Platsbanken
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Kristianstadsbladet
 •   Högskolan Kristianstads jobbprenumeration
 •   Vårdfokus
 •   Indeed
 •   Universitetsläraren
 •   Skolporten
 •   Skolvärlden
 •   Annat
 •   Universitetsjobb
 •   Annan dagstidning
 •   Instagram
 •   Tipsad av vän / kollega

2. Har du akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller motsvarande? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet av biblioteksarbete? *

Ja
Nej

4. Har du arbetat med något biblioteksdatasystem? *

Ja
Nej

5. Har du erfarenhet av biblioteksarbete vid universitets/högskolebibliotek? *

Ja
Nej

6. Vänligen kryssa i vad du har av nedan: *

 •  Goda kunskaper i engelska och svenska
 •  Erfarenhet av kvalitetskontroll av poster i publikationsdatabas
 •  Erfarenhet av undervisning i informationssökning
 •  Inget av ovan