Högskolan Kristianstad

Nu söker vi en doktorand till projektet ”Naturvetenskap på fritids!? Ett utforskande projekt om möjligheter och utmaningar”.

Forskningsmiljöerna vid Högskolan Kristianstad erbjuder en högkvalitativ forskarutbildning och vid fakulteten för lärarutbildning bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. Läs mer www.hkr.se/forskning. Doktorandtjänsten knyts till forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA) som har övergripande syfte att öka kunskapen om undervisning och lärande i och om matematik och naturvetenskap. Läs mer www.hkr.se/lisma. Vid lärosätet finns vidare forskningsmiljön Barndom, lärande och utbildning (BALU) med nära anknytning till bland annat grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem, i vars verksamhet du förväntas vara delaktig.

”Naturvetenskap på fritids!? Ett utforskande projekt om möjligheter och utmaningar”

Läroplanen bjuder in till arbete med naturvetenskap i fritidshemmet och detta kan relateras direkt till de situationsstyrda, upplevelsebaserade och utforskande arbetssätt som kännetecknar fritidshemmets verksamhet, där undervisningen utgår från elevers intressen och drivkrafter. Dock saknas traditioner för naturvetenskap i fritidshemmet och forskning saknas nästan helt. Den lilla forskning som finns visar på att det är en utmaning för fritidshemslärare att lyckas fånga och bygga på elevers frågor, nyfikenhet och behov. Det finns därför ett behov av att utforska vad naturvetenskap i denna kontext kan innebära och hur en sådan undervisning kan stödja de övergripande syftena för fritidshemmet. Det här doktorandprojektet tar sig an dessa frågor i nära samverkan med verksamma fritidshemslärare. Projektet bygger vidare på tidigare forskning inom fritidshemspedagogik och inom naturvetenskapernas didaktik. Projektet kommer att bidra med empiriska resultat om vad som kan känneteckna naturvetenskapsundervisning i fritidshemskontexten. Läs mer om projektet https://www.hkr.se/forskarutbildning-lisma

Arbetsuppgifter

Som doktorand deltar du i forskningsprojektets planering och övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med din egen avhandling och doktorandstudier. Du som erbjuds anställning som doktorand blir anställd och har din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad och blir antagen till forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid högskolan. Det ingår obligatoriska kurser i Kristianstad men även valbara kurser som ges av andra lärosäten kan bli aktuella.

Avhandlingsprojektet inkluderar samverkan med aktiva fritidshemslärare och kommer att bedrivas på skolor. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander i fakultetens forskningsmiljöer.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. När en doktorand ska anställas ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (HF kap 5, § 5). Du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§). För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att du har grundläggande behörighet, lärarutbildning eller motsvarande, samt minst två års pedagogisk yrkesverksamhet, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).

Det är meriterande med lärarutbildning med inriktning mot fritidshem och yrkeserfarenhet från fritidshem. Du har datorvana och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska.

Stor vikt läggs vid din förmåga att kunna arbeta självständigt och att du kan samarbeta bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Som doktorand krävs det att du är strukturerad, stabil, kan ta initiativ samt att du är kreativ och flexibel.

Övrigt

Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse med start 2021-09-01. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. För anställning krävs att du är antagen, eller kommer att antas, till utbildning på forskarnivå. Som doktorand har du tidsbegränsad anställning under fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen kan därefter förlängas med ytterligare ett år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. Som doktorand kommer du att bedriva forskning/läsa forskarutbildningskurser 80 % av tiden och arbeta i lärarutbildning, företrädesvis Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 20 % av tiden under fem år, vilket förväntas leda fram till en doktorsexamen. 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. CV/Meritförteckning
  2. En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
  3. Bifoga de arbeten (examensarbete, magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.

Sista ansökningsdag är 2021-05-16.

Har du frågor om projektet kontakta gärna projektledare Lena Hansson, professor i naturvetenskapernas didaktik på 044-250 34 54 eller lena.hansson@hkr.se.

Har du allmänna frågor om forskarutbildningen och behörighetskrav kontakta gärna Andreas Redfors, studierektor för forskarutbildning i pedagogiskt arbete och professor i fysik – inriktning fysikdidaktik på 044-250 34 21 eller andreas.redfors@hkr.se.

Vi söker ytterligare en doktorand i pedagogiskt arbete till projektet Naturupplevelse i fritidshemmet: I strävan efter samhörighet med natur och naturvetenskaplig förståelse, se separat annons.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön. Löneinplacering och löneutveckling enligt lokalt avtal.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2021-3711-69
Kontakt
  • Håkan Sandgren, avdelningschef, 044-250 33 30
Facklig företrädare
  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02
  • Tobias Grahn, SEKO, 044-250 30 91
  • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-250 33 68
Publicerat 2021-04-19
Sista ansökningsdag 2021-05-16

Takaisin avoimiin työpaikkoihin