Högskolan Kristianstad

Nu söker vi dig som med din erfarenhet och drivkraft vill bidra till att bygga ut, stärka och utveckla vår forskningsverksamhet, särskilt inom området maskininlärning.
Är det du som är vår nya professor i datavetenskap med inriktning maskininlärning? Välkommen med din ansökan!

Vid fakulteten för naturvetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. Fakulteten består av fyra programområden och de fyra avdelningarna datavetenskap, bioanalys, mat- och måltid och miljövetenskap. Miljön är utpräglat tvärvetenskaplig och vi är kända för både våra utbildningar – som ger jobb – och för vår förmåga att samverka mellan ämnesområden och med det omgivande samhället. Arbetsplatsen präglas av närhet och öppenhet och vi arbetar målinriktat för att skapa en god arbetsmiljö som gynnar både utbildning och forskning. Vill du veta mer om fakultetens forskning se www.hkr.se/forskning/.

Närmast berörd forskningsmiljö är Research Environment of Computer Science (RECS) www.hkr.se/forskning/forskningsmiljoer/recs/ . RECS är en expansiv forskningsmiljö vars övergripande syfte är att öka kunskapen främst inom områdena maskininlärning, Internet of Things samt datasäkerhet. Miljön strävar efter att etablera samarbete över disciplinära och organisatoriska gränser såväl nationellt som internationellt. Specifikt för forskning inom ämnesområdet datavetenskap se www.hkr.se/forskning/forskning-amnesvis/datavetenskap/ 

På avdelningen för datavetenskap är vi omkring tjugo lärare. Vi undervisar huvudsakligen på magisterprogrammet i datavetenskap, datasystemutvecklingsprogrammet (kandidatprogram i datavetenskap), högskoleingenjörsprogrammet i datateknik, IT-driftteknikerprogrammet samt ett tiotal fristående kurser i datavetenskap. Läs gärna mer om avdelningens undervisning och forskning www.hkr.se/om-hkr/organisation/fakulteten-for-naturvetenskap/datavetenskap/ 

Du kommer att arbeta på avdelningen för datavetenskap som är en del av fakulteten för naturvetenskap. Vill du bli en av oss? 

Arbetsuppgifter

Som professor hos oss i datavetenskap kommer du att få en viktig roll i arbetet med att utveckla en forskningsmiljö riktad mot området maskininlärning samt i arbetet med att stärka och utveckla vår forskningsverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår ett övergripande ansvar för forskning inom ämnesområdet, vilket innefattar att stimulera, initiera och leda forskningsprojekt, utveckla interna och externa samarbetsformer samt att ansöka om finansiering. Som professor får du en viktig roll i vårt utvecklings- och kvalitetsarbete. 

Du arbetar även med undervisning, handledning och examination i programområdets program och fristående kurser, samt är delaktig i kursutveckling och kursplanering. Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av arbetet, i synnerhet när det gäller forskningsverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även administration. 

Behörighet och önskvärda kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är du som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF kap 4, § 3). Du har uppvisad vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser, som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Dina vetenskapliga meriter bör finnas inom datavetenskap eller inom andra discipliner med datavetenskaplig relevans. Vi söker dig som har erfarenhet från undervisning och handledning på avancerad nivå. Det förväntas att du har högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 hp. Om inte, kan det kompletteras inom anställningens två första år. Du kan kommunicera väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Vid urvalet kommer främst vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att beaktas. Pågående och planerad forskning, självständiga forskningsinsatser samt förmåga att erhålla externa medel kommer att tillmätas vikt vid den vetenskapliga bedömningen. Därutöver beaktas dels graden av skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal i forskningsmiljöer, dels till förmågan att samverka med det omgivande samhället, särskilt avseende forsknings- och utvecklingsarbete. Det är även meriterande med förmågan att erhålla externa forskningsmedel i nationell konkurrens och erfarenhet från att bygga nätverk. 

Prioriterade områden inom vetenskaplig skicklighet är om du bedrivit forskning inom något av områdena maskininlärning, Internet of Things eller datasäkerhet samt erfarenhet av akademiskt ledarskap. Prioriterade områden inom pedagogisk skicklighet är, erfarenhet från undervisning och handledning på avancerad nivå, högskolepedagogisk utbildning, någon pedagogisk meritering och erfarenhet av undervisning såväl på svenska som på engelska.

Stor vikt kommer också att läggas vid förmåga till samarbete samt att bidra till en god arbetsmiljö. Du samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. I ditt arbete skapar du engagemang, leder och motiverar andra för att nå gemensamma mål. Du tänker strategiskt med ett brett perspektiv och ser på sakers långsiktiga betydelse. Rollen kräver att du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. 

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar vanligtvis provanställning. Placering är i Kristianstad på vårt vackra campus med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter. Det finns möjlighet att förlägga visst arbete på distans. Viss undervisning kan förläggas till kvällstid eller helger och även till annan ort än Kristianstad. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan nedan tillsammans med personligt brev, CV, avhandling, länk till publikationer alternativt bifogade publikationer. Ansökan ska utformas i enlighet med högskolans Anvisningar för ansökan vid rekrytering och befordran av disputerade lärare. Här hittar du länk till anvisningarna www.hkr.se/jobb.

Sista ansökningsdag är 2022-03-14.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2022-3711-253
Kontakt
  • Braco Veletanlic, avdelningschef, 044-2503145
Facklig företrädare
  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-2503202
  • Tobias Grahn, SEKO, 044-2503091
  • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-2503368
Publicerat 2022-12-12
Sista ansökningsdag 2023-03-28

Tillbaka till lediga jobb