Högskolan Kristianstad

Nu söker vi doktorand till projektet ”Personcentrerad vård och ledarskap vid särskilt boende – etiska utmaningar i ljuset av Covid 19”.

Projektet drivs i samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Umeå universitet och University of Sydney, Australien. Projektet syftar till att undersöka de etiska utmaningar som enhetschefer, sjuksköterskor och vård- och omsorgspersonal vid särskilt boende har ställts inför i samband med coronapandemin. Ett ytterligare syfte är sammanställa de bilder som media har förmedlat av äldreomsorgen under denna tid och hur det har påverkat ledare och personal. Inom projektet kommer du främst att arbeta i nära samarbete med kommuner i nordöstra Skåne, men även i norra Sverige.

Som doktorand kommer du att ingå i forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan www.hkr.se/fpl, vid Högskolan Kristianstad. Plattformen drivs som ett samarbete mellan Region Skåne, kommunerna i nordöstra Skåne och Högskolan Kristianstad med syfte att utveckla den vardagsnära vården och omsorgen. Forskningsplattformen bedriver i samverkan verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens utmaningar och ge möjlighet till ökad hälsa och livskvalitet för medborgarna. Plattformen utgör en dynamisk forskningsmiljö med regelbundna seminarier för doktoranderna.

Vid fakulteten för hälsovetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. För att ta del av fakultetens forskning se www.hkr.se/forskning.

Arbetsuppgifter

Som doktorand deltar du i forskningsprojektets planering och övergripande aktiviteter. Du arbetar även självständigt med ditt eget avhandlingsarbete, som bland annat omfattar samordning och genomförande av datainsamling i form av individuella- och fokusgruppsintervjuer med enhetschefer, sjuksköterskor och vårdpersonal samt analys av kvalitativa data och media. I arbetsuppgifterna ingår även muntlig och skriftlig vetenskaplig kommunikation av forskningsresultat.

Du kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad och bli antagen till forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap inom området personcentrering för hälsa och välbefinnande. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander. Förutom ett avhandlingsarbete omfattar forskarutbildningen obligatoriska och valbara kurser på forskarnivå. De obligatoriska kurserna ges vid Högskolan Kristianstad, men kurser som ges av andra lärosäten kan även bli aktuella. Det finns möjlighet arbeta med undervisning och administration på 20 %.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§). För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå inom ämnet vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad krävs att du har minst 90 högskolepoäng med hälsovetenskaplig inriktning av relevans för vårdvetenskap, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 40§).

Din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen är av stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder när det gäller att kunna tillgodogöra sig utbildningen: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.

Meriterande är erfarenhet av arbete inom vård och omsorg till äldre personer. Erfarenhet av att arbeta i forsknings- och utvecklingsprojekt och av kvalitativa forskningsmetoder är även det meriterande. Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska är god. Din datorvana är god. 

Du är bra på att kommunicera och interagera med olika grupper. Självklart samarbetar du bra med andra på ett lyhört, smidigt sätt och kan sätta dig in i andras perspektiv. Ditt arbete planerar och organiserar du på ett effektivt sätt och du håller tidsramar. 

Övrigt

Tillträde är 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annat enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. Som doktorand har du tidsbegränsad anställning under fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen kan därefter förlängas med ytterligare ett år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. Som doktorand kommer du att bedriva forskning och läsa forskarutbildningskurser antingen 100% av tiden under fyra år, alternativt 80% av tiden och institutionstjänstgöring 20% av tiden under fem år, vilket leder fram till en doktorsexamen.

För upplysningar kontakta gärna:

om projektet: Projektledare Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad: 044-250 3975
om forskarutbildningen: Maria Haak, professor i hälsovetenskap, studierektor för forskarutbildning i vårdvetenskap: 044-250 3812
om anställningen: Anne-Marie Karlsson, avdelningschef: 044-250 3628

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. CV/Meritförteckning
  2. En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
  3. Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.

Sista ansökningsdag är 2021-05-25.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2021-3711-83
Kontakt
  • Anne-Marie Karlsson, Avdelningschef, 044-250 36 28
Facklig företrädare
  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02
  • Tobias Grahn, SEKO, 044-250 30 91
  • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-250 33 68
Publicerat 2021-04-29
Sista ansökningsdag 2021-05-25

Return to job vacancies